HIV PCR TESTİ

Hiv Pcr Testi

HIV PCR TESTİ

HIV PCR testi kişiden alınan kan özel laboratuvar işlemlerinden geçirildikten sonra virüse ait RNA genetik kodunu PCR cihazı ile arayan HIV testidir. DNA ve RNA ait olduğu canlıya dair genetik kodları taşıyan nükleik asitlerdir. Bu nükleik asitlerden RNA HIV virüsünde mevcut olup virüsün genetik kodlarını taşımaktadır. HIV virüsüne ait RNA kanda saptanması, kişide HIV olduğu anlamına gelir. HIV PCR testi çalışılırken cihaz olarak RT - PCR kullanılır. HIV PCR testi kanda bulunan nükleik asitler üzerinde HIV 'e ait özgün baz dizilerinin tespiti ve çoğaltılarak gösterilmesi esasına dayanan moleküler mikrobiyoloji testidir.

HIV virüsü vücudumuza girdikten sonra amacı hızla kendini çoğaltıp bağışıklık sistemimizi çökertmektir. Bu yüzden hızla kendini kopyalayıp çoğalır. Bu kopyalama zaman ilerledikçe artar ve virüsün sayısı çoğalır. HIV virüsün amacı vücudun savunma sistemini tamamen pasif hale getirmektir. Eğer erken dönemde HIV virüsü tespit edilmez ise zaman ilerledikçe kopya sayısı artar ve ilerleyen zamanlarda AIDS evresine çevirebilir.

HIV PCR testi şüpheli temastan 9. günden sonrasında yapılabilir. HIV RNA PCR testi normal değerleri kişide virüs yok ise negatif yani saptanmadı olarak çıkar. Eğer kişide HIV virüsü var ise kopya sayısı olarak sonucu çıkmaktadır. Hem hassasiyeti hem de verdiği pozitif sonuçlarda kanın ml’sinde bulunan virüs kopya sayısını gösterdiği için, erken dönem tarama testi olarak ve pozitif tanı almış kişilerin tedavisinde takibi gereken “viral yük” sayısının belirlenmesinde etkin biçimde kullanılmaktadır. HIV RNA PCR testi sonucu güvenilirliği 28. günden sonra %98 - %100 kesinliğe ulaşmaktadır. HIV tespiti için yapılan testlerde alınan pozitif sonuçlar Western Blot Testi ile doğrulanmalıdır.

Çapa, Beylikdüzü Beykent ve Kadıköy Kozyatağı laboratuvarlarımız da HIV RNA PCR Testi Real Time PCR cihazı ile yapılmaktadır. Laboratuvarlarımız da çalışılan HIV RNA PCR testinin virüsü saptama hassasiyeti 20 copy/mL’ dir. HIV RNA PCR testi sonucu tüm laboratuvarlarımızda 2 gün de çıkmaktadır. Birçok sağlık merkezi ortalama 1 hafta da sonuç vermektedir. Çünkü sizden alınan kanı kendi alt yapısı ve uygun personeli olmadığı için başka laboratuvarlara göndermektedir. Laboratuvarlarımız da PCR alt yapısı olduğu için kendi bünyemizde Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Doktorlarımız kontrolünde HIV RNA PCR testini çalışmaktayız.

Mavi Laboratuarlar Grubunda çalışılan testlerin güvenilirliğinin yüksek olması ve hızlı sonuçlar verebilmesinin birçok nedeni vardır. Mavi Laboratuarlar Grubunda bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen Dış Kalite Kontrol (external quality control) programları yılın belirli dönemlerinde düzenli olarak yapılmaktadır. Çalışılan cihazlarda İç Kalite Kontrol çalışmaları zorunlu ve sürekli olarak uygulanmaktadır.