Aids Testi ve HIV

( Acquired Immune Deficiency Syndrome )

 

aids tedavi HIV ve AIDS Nedir ?
AIDS, HIV’ in sebep olduğu, insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalıklar bütünüdür. AIDS, İngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. HIV, İngilizce Human Immunodeficiency Virüs ( İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

HIV vücudun bağışıklık sistemine etki edip savunma gücünü zayıflatarak yıkmaktadır. Normal şartlarda vücudun direnç gösterebildiği hastalıklarda bağışıklık sistemi yetersizliğinden kaynaklı tedaviye cevap alınamamaktadır. HIV bulaştıktan sonra tedaviye başlanmaz ise savunma gücü azalan vücutta 2 – 10 sene aralığında fırsatçı enfeksiyonların yol açtığı hastalıklar bütünü olan AIDS evresi ortaya çıkmaktadır.

 

Türkiye’ de ve Dünyada HIV ve AIDS

Dünyada tanınan teşhisi konulan ilk AIDS vakaları 1981 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde New York veKaliforniya’dadır. AIDS teşhisi konulan ilk hastaların çoğu hastalığı cinsel yolla kaptığı düşünülen cinsel yönelimi homoseksüel olan erkekler ve damar yoluyla uyuşturucu alan ve ortak şırınga kullanımı olan bireylerdi. Aynı zamanda Haiti’den gelen göçmenlerde de AIDS vakaları tespit edilmişti.

Türkiye’ de ilk HIV/AIDS vakası 1985 yılında Üç kişide tespit edilmiştir. Daha sonra ki yıllarda HIV/AIDS vaka sayısı katlanarak artmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2011 yılı içinde 726 yeni HIV/AIDS vakasına tanı konmuştur. 2012 verilerine göre Türkiye’de 5740 HIV/AIDS vakası vardır.
dünyada ve türkiyede hiv ve aids

aids testi Şüpheli cinsel temas yaşayan birçok bireyin sağlık kurumlarına başvurmaması ve HIV testi ( AIDS Testi ) olmaması nedeni ile bu sayıların gerçeği yansıtmadığı düşünülmektedir.Yapılan araştırmalarda korunmasız cinsel ilişki sonrasında HIV testi olunmaması nedeni ile Türkiye’ de ve Dünyada birçok kişi HIV POZİTİF olduğunun farkına varmadan yaşamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu an için Dünyada 35 milyon insan HIV/AIDS ile yaşamaktadır.
Dünya sağlık örgütü HIV ve AIDS terimlerinin birbirine karıştırılmasından dolayı HIV/AIDS teriminin beraber kullanılmasını önermektedir.

HIV virüsünü almış ve AIDS evresinde bulunmayan bir kişiye HIV POZİTİF ( HIV + ) denilmektedir.
AIDS’ li, HIV’ li gibi tanımlar yanlıştır.

aids belirtileri HIV ve AIDS Belirtileri

Kişiye HIV bulaştıktan sonra vücuda giren diğer bakteri, virüs, parazit ve mantarlara karşı savunma gücü azaldığı için yeterince direnç sağlayamaz.

Bulaş olduktan sonra ki bu süreçte kişi HIV ile alakalı halk arasında AIDS Belirtileri olarak adlandırılan enfeksiyon kaynaklı bazı bulgular yaşayabilmektedir. HIV birçok kişide kısa zamanda belirti göstermeyebilir. Erken dönemde HIV/AIDS belirti ve bulgu vermemesinden kişilerin sağlık kurumlarına başvurarak halk arasında ELIZA testi veya AIDS testi olarak adlandırılan HIV testini olmaması tanı ve tedavinin geç kalınmasına yol açabilmektedir. 
hiv ve aids

Kişiye HIV/AIDS bulaştıktan sonra HIV/AIDS belirtileri yaşayabilmektedir. Ancak her birey aynı belirtileri göstermeyebilir veya hiçbir belirti oluşmayabilir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir.HIV ilerledikçe belli evrelerde belirtilere yol açabilmektedir. Farklı organlarda değişik klinik bulgular görülmektedir.Şüpheli temastan sonraki süreçte kişi aşağıda görülen belirtilerin birkaç tanesini yaşıyor ise HIV testi yapılması önerilmektedir.

Genel olarak HIV/AIDS bulaşan kişilerbelirti olarak Faranjit, Grip, Nezletüründe hastalıklar geçirebilmektedir. Kişi İshal ( Diyare ) yaşayabilmektedir. Bu olgular kısa dönemde 1 - 4 hafta içerisinde kendiliğinden geçebilmektedir. HIV ilerledikçe belirli zamandan sonra Ateş, Lenf bezlerinde büyüme oluşabilmektedir. HIV’ in bağışıklık sistemine etkilerinden kaynaklı olarak Uçuk, Pamukçuk, Gece terlemeleri, Halsizlik yaşanabilmektedir. İştahsızlık, Kilo Kaybı, Solunum güçlüğü ve Kuru öksürük HIV/AIDS belirtileri arasında görülebilmektedir.HIV ile enfekte olunduktan sonraAIDS evresine geçmeden hastada belirtiler görülmeyebilir. AIDS evresinde belirtiler daha da ağırlaşarak seyretmektedir.HIV/AIDS Nasıl Bulaşır ?
HIV ( AIDS ) bulaşma yolları 3 ana başlık altında toplanabilir.

• Korunmasız Cinsel İlişki
Sperm ve vajinal sıvıların kişiler arasında transferi korunmasız olarak yaşanan vajinal seks, anal seks, oral seks yoluyla virüs vücuda girebilmektedir. HIV Pozitif bir kişiyle tek bir defa yaşanan korunmasız cinsel ilişki bile bulaşması için yeterli olabilmektedir. Çok fazla kişi ile beraberliklerde bu risk giderek katlanmaktadır.

• Kan ve Kan Malzemeleri
HIV taşıyan bir bireyden alınan Kan, Organ ve ya Doku nakil edilmesi. Ancak 1985 yılından sonra HIV testi bulunmuştur. Günümüze kadar gelişerek değişik HIV testi yöntemleri virüsün tespitinde ki pencere döneminin kısalmasını sağlamıştır. Dolayısıyla nakiller sırasında ki bulaşma riskinin azalması sağlanmıştır. Damar içi uyuşturucu bağımlılarında görülen HIV ile bulaş olmuş ortak enjektör kullanılması

• Anneden Bebeğe
Dünyadaçocuklarda görülen HIV vakalarının çoğu gebelik ve doğum sırasında bulaş ile ilişkilidir. HIV’ in erken tanımlanmaması ve önlemlerin alınmaması bulaşın en aza indirgenebileceği doğum şekline ve antiretroviral tedavi kararının verilmesini engellememektedir. Gebelik HIV’in belirtilerini maskeleyebilir. Bu nedenle gebe takibini yapan doktorun HIV testini rutin olarak yapmasını Dünya Sağlık Örgütü önermektedir. Tedavi yoluyla anneden bebeğe bulaş %2 - %3 e kadar düşürülebilmektedir.


HIV Nasıl Bulaşmaz ?

• Sarılmak, dokunmak, tokalaşarak
• Aynı ortam içerisinde bulunarak, solunum yoluyla
• Aynı sauna, hamam, havuz, banyo ve tuvaleti kullanarak
• Aynı Tabak, Çatal ve Bardağı kullanmakla
• Aynı kıyafetleri kullanarak,
• Sivrisinek, böcek ısırmasıyla
• Gözyaşı, idrar, ter, dışkı, öksürerek
aids nasıl bulaşır

HIV Testi Öncesi Danışmanlık

HIV testi öncesinde danışmanlık alınmalıdır. HIV Testi ( AIDS Testi ) öncesinde danışmanlık alarak size uygun yapılacak HIV Testi yönteminin belirlenmesi, test sürecini, test sonucunun yorumlanması ve eğer test sonucu pozitif çıkarsa danışman gerekli tedaviye ulaşmanızda destek olacaktır. HIV testi ( AIDS Testi ) olmadan danışman güvenli cinsellik, HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar hakkında kişiye bilgi vermelidir.


hiv rna pcr testi

HIV ve AIDS Testi


HIV testi için halk arasında birçok isim kullanılmaktadır. AIDS Testi, Elisa ( Eliza ) Testi, PCR testi gibi. Oysaki bunlardan ilki yanı AIDS Testi, HIV vücuda girdikten sonraki aşamada ilerleyip yol açtığı hastalıklar bütününe AIDS denir.Laboratuvar bilimi AIDS’ i değil AIDS’ e yol açan HIV’ in tespitini yapmaktadır.
AIDS klinik bir olgudur. Eliza Testi ( Elisa Testi ) ( Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay ) bir yöntem ismidir sadece HIV değil bu yöntemle birçok test yapılabilmektedir. Antikor ve Antijen bağlanmasına dayalı bir yöntemdir. Elisa ( Eliza ) Virüs ve Parazit enfeksiyonlarını tespit amaçlı olarak laboratuvar biliminin kullandığı bir yöntemdir.

Aynı şekilde HIV PCR da ( Polymerase Chain Reaction ) bir yöntem ismidir. DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen özgün bir bölgeyi çoğaltarak tespit etmek için uygulanan yöntemdir. Bu yöntemle birçok RNA ve DNA testi yapılabilmektedir. PCR yaygın olarak laboratuvar biliminde kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, babalık testi ve DNA hesaplaması gibi değişik konularda kullanılmaktadır.

HIV tanısı laboratuvarda yapılan kan testinde konulmaktadır. HIV virüsünün tespiti için doğru zamanda doğru yöntemler kullanılarak HIV testi yapılaması gereklidir. Bu yüzden HIV Testi olmadan mutlaka Danışmanlık alınmalıdır.HIV testleri yapılma zamanı ve yöntemine göre değişiklikler göstermektedir.

Anti – HIV Testi ( Elisa Testi )


Anti – HIV Testi için yapılması önerilen dönem 6 hafta ila 12 haftadır. HIV vücuda girdikten sonra vücut belli bir dönemden sonra HIV’ e özgü antikor geliştirmektedir. Bu döneme pencere dönemi ya da kuluçka dönemidenilmektedir. Vücuttaki HIV’ e özgü antikorların saptanması ELISA yöntemiyle yapılmaktadır bu teste Anti – HIV Testi denmektedir.


Anti – HIV Testinin pozitif olması vücutta HIV’ e karşı antikorlar tespit edilmiştir anlamına gelmektedir. Ancak ELİSA yani Anti – HIV testleri bazen yalancı pozitiflik verebilmektedir.Western Blot adı verilen testle doğrulanması gereklidir.


P24 Antijen Testi


P24 antijen testi HIV virüsüne özgü viral bir protein olan p24’ i tespit etmektedir.Bulaştan 2 – 6 hafta sonraki dönemde kanda yüksek oranda bulunabilmektedir. Bu protein belli bir dönemden sonrasında vücutta antikor oluşmasıyla maskelenir. Serokonversiyon döneminde hem gp120 hem p24 antijenlerine karşı antikor oluşmaktadır.AIDS evresinde p24 karşı oluşan antikorlar kaybolmaya başlar ve maskelenen p24 antijeni tekrar ortaya çıkar. Belli zaman sonrasında maskelenen p24 antijeninin yerini antikorlar almaktadır. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü p24 antijeninin tek başına bakılması yerine 4.nesil Anti – HIV ve p24 antijenini eş zamanlı tarayan testlerin yapılması önerilmektedir.

4. Jenerasyon p24 Antijen ve Anti – HIV Testi


4.Jenerasyon p24 antijen ve antikor testleri 3.Jenerasyon sadece HIV antikoruna bakan testlerle karşılaştırıldığında duyarlılık ve özgüllük bakımından daha üstündürler. Erken tespit olanağı sağlamaktadırlar. Tarama testi olarak 4.Jenerasyon testlerin kullanılması BHIVA ( İngiltere ) HATAM ( Türkiye ) TC Sağlık Bakanlığı HIV Kılavuzu tarafından önerilmektedir. Çünkü kişi p24 antijeni pozitif olduğu dönemde yüksek oranda HIV bulaştırıcılığına sahip olmaktadır.

Bu testler HIV Combo testi, HIV Combi testi, HIV Duo Ultra gibi ticari isimlerle piyasaya sürülmektedir. 4. Jenerasyon bu testlerinde kendi arasında özgüllük ve duyarlılık farkı bulunabilmektedir. Testler arasında duyarlılık ve özgüllük olarak p24 antijen algılama eşiği vardır. Bu testlerin p24 antijenini algılama hassasiyetine göre 2 haftadan sonra ve ya 4 haftadan sonra yapılması önerilmektedir.


HIV RNA PCR Testi ( Viral Yük Testi )
HIV ile enfekte olmuş bir kişi de tarama amaçlı erken tanı için kullanılabilecek bir yöntemdir. Virüsün belli bir özgün bölgesinin çoğaltılarak saptanması PCR tekniği ile yapılmaktadır. HIV RNA PCR testi tarama amaçlı kullanılırken mutlaka tanı başka tür testlerle doğrulanmalıdır. HIV RNA PCR testi tarama amaçlı kullanılmasının yanında HIV Pozitif kişilerde hastalık takibinde CD4 T lenfosit hücrelerinin sayımı ile beraber yapılarak, tedavi protokolü bu test sonuçlarına göre düzenlenmektedir. Tarama amaçlı olarak HIV RNA testi ortalama 10. Günden sonra yapılabilmektedir.

HIV Western Blot Testi ( HIV Doğrulama Testi )
Sonucu pozitif olan HIV tarama testlerinden sonra HIV Western Blot Testi HIV Doğrulama Testi olarak uygulanır. HIV Western Blot testi bireyin kanında HIV’ e özgü proteinlerinlerin olup olmadığını gösteren bir test yöntemidir..HIV ve AIDS Tedavisi Klinik Dönemleri
HIV/AIDS vücuda alındıktan sonrasında belli klinik dönemlerden geçmektedir ( HIV/AIDS doğal seyri 7 evreden oluşmaktadır. ) bu evreler sırası ile;

1. Virüsün bulaşması
2. Primer HIV enfeksiyonu ( Akut HIV enfeksiyonu )
3. Serokonversiyon ( Antikor oluşması )
4. Asemptomatik Dönem
5. Erken Semptomatik Dönem
6. Geç Semptomatik Dönem ( AIDS )
7. İleri Evre

Erken dönemde HIV tespit edilmez ise ilerleyişi devam ederek AIDS evresine gelmektedir. Bu kişi tanı konulup tedaviye başlanmaz ise ortalama 2 ila 10 sene sürmektedir. Bu ilerleyişteki en önemli faktörler kişinin bağışıklık sistemi direnci, hastalığın bulaşma yolu, alınan HIV virüsünün miktarı ve tipi, yapılan tıbbi girişimlerdir.

HIV tedavisinde tamamen virüsü yok edebilen bir tedavi şekli yoktur. Ama HIV günümüzde kontrol altına alınabilen bir virüstür. Antiretroviral ilaç tedavisiyle HIV çoğalmasını engelleyerek bağışıklık sistemi hücrelerimiz olan CD4 T lenfositlerin sayılarının yükselmesi tedavinin olumlu yönde ilerlediğini gösterir. Tedavi başlangıcında ve takibinde yapılan HIV RNA PCR Testi ( Viral Yük ) ve CD4 T lenfosit hücre sayımı yol gösterici olacaktır. HIV Pozitif tanısı almış kişilerde yapılan HIV İlaç Direnç testi virüsün hangi ilaçlara karşı dirençli olduğunu göstermektedir. HIV İlaç Direnç Testi hekimlerin HIV Pozitif bireyde tedavi sırasında hangi ilaçları kullanabileceğini hakkında bilgi verir. HIV’ i baskılayan antiretroviral ilaçların düzenli kullanımı önemlidir. İlaçların düzenli kullanılmaması kullanılan ilaca karşı direnç kazanılmasına yol açabilmektedir.
aids belirtileri
aids belirtileri
 

 

Mavi Laboratuar

Aids Testi Istanbul Aids Testi Istanbul
Mavilab Aids Testleri Hiv Testleri Aids Belirtileri
Hiv Belirtileri Aids Nedir ? Cinsel Hastalıklar Sperm Testleri
Copyright © 2012 Mavi Tıp Laboratuarı | Yasal Uyarı
Design by Hastane Tv